آغاز به کار سایت گروه مهندسی صنایع و حسابداری موسسه آپادانا

جلسه هم اندیشی اساتید گروه حسابداری

آخرین یافته ها و فعالیت های علمی

اخبار موسسه

تقویم آموزشی

TelanganaIndustrailPolicy

موسسه آموزش عالي آپادانا با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و با همت جمعي از اساتيد نمونه و برجسته دانشگاه شيراز از مهر ماه 1387 فعاليت آموزشي و پژوهشي خود را آغاز نموده است. اين مؤسسه در حال حاضر در رشته هاي هنر و فني مهندسي در مقاطع مختلف كارداني پیوسته ، کاردانی ناپیوسته ،کارشناسی پیوسته ، کارشناسی ناپیوسته و كارشناسي ارشد از طريق آزمون سراسري سازمان سنجش آموزش كشور دانشجو مي پذيرد و اميدوار است در سال هاي آتي دوره هاي آموزشي خود را در رشته ها و مقاطع ديگر گسترش دهد. كليه قوانين و مقررات مؤسسه تحت نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و مدارك تحصيلي دانش آموختگان مؤسسه مورد تأييد رسمي اين وزارت مي باشد.